Behovet av en ny förståelse

Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström, Behovet av en ny förståelse. Ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet (2010). Här hävdas att klimathotet skall ses som en del av ett större problemkomplex. Detta inrymmer inte bara den ökande pressen på de ekosystem som levererar viktiga ekosystemtjänster åt människan utan även de allt tydligare tecknen på att mänskligheten närmar sig de absoluta gränserna för vissa viktiga resurser på Jorden (lättillgänglig olja, fosfor mm). Samtidigt finns stora eftersatta behov i stora delar av världen och antalet människor på Jorden ser ut att öka ytterligare med ett par miljarder. Den här insikten kräver enligt författarna att vi alla skaffar oss en ny förståelse för villkoren för människans tillvaro på den enda planet vi har tillgång till. Med denna nya existensförståelse som grund finns anledning att fundera på möjligheterna att forma en väg in i framtiden på en kombination av ny teknik, ny politik, ny livsstil och ny etik.

Boken vänder sig till tre olika grupper av läsare: 1/ till redan miljö- och klimatengagerade 2/ till dem som inte vet vad de skall tro om klimatdiskussionen 3/ till dem som bestämt avvisar tanken att det förestår en klimatförändring.

Författarna har i boken utgått från klimathotet och dess eventuella effekter på människan och Jorden - men de närmar sig hotet ur ett nytt perspektiv. Klimatfrågan beskrivs här som en del av ett större problemkomplex.

Den globala medelklassen ses som en nyckelgrupp för framtiden. Författarna visar att ny och bättre teknik inte räcker, utan den måste kombineras med livsstilsförändringar.

Det behövs en mer realistisk bild av världen och människan, menar man. Först av allt krävs det genomgripande förändringar av hur vi alla tänker kring människans tillvaro på Jorden - helt enkelt en ny existensförståelse.

Om författarna:

  • Göran Bäckstrand har en bakgrund som diplomat på Utrikesdepartementet, Sekretariatet för framtidsstudier och Röda Korset i Stockholm och Genève.
  • Kåre Olsson är organisk kemist och har under många år ansvarat för kursen Resursbevarande försörjning vid Folkhögskolan i Mora.
  • Emin Tengström är Sveriges första professor i humanekologi vid Göteborgs universitet samt författare.

Hur är det egentligen med Jordens miljö och klimat? Vad ska man tycka? Vad kan jag göra?

Den här boken utgår från klimathotet och dess eventuella effekter på människan och Jorden. Författarna närmar sig detta hot ur ett nytt perspektiv. Klimathotet beskrivs som en del av ett större problemkomplex. Ett som rör människan och hennes relationer till resten av naturen, inte minst till de naturgivna begränsningar som gäller för människans verksamhet på Jorden och som nu visar sig allt tydligare. Mänsklighetens samlade förväntningar på en ökande materiell konsumtion är inte förenliga med de förutsättningar som råder och kommer att råda på Jorden.

Författarna går igenom opinionsbildningen kring klimatfrågan och den globala resurs- och miljöproblematiken. De visar att ny och bättre teknik inte räcker. Tekniken måste kombineras med livsstilsförändringar. De pekar på den globala medelklassen som en nyckelgrupp, när det gäller livsstil, konsumtionsmönster, opinionsbildning och inflytande på samhället. De hävdar att demokratiska samhällen nu ställs inför en serie utmaningar som kräver förändring av samhälleliga institutioner och politiska program. De ser civilsamhällets medverkan i dessa förändringar som särskilt betydelsefull. Och ytterst handlar det om dig och mig - om allas vårt moraliska ansvar.

Det behövs en mer realistisk bild av världen och människan, menar författarna. Det krävs först av allt genomgripande förändringar av hur vi alla tänker kring människans tillvaro på Jorden - helt enkelt en ny existensförståelse.

Kontakt: Kristian Olsson Lilja
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

tel 0709-38 48 90
www.blendaforlag.se

Beställ

Ny existensförståelse

Ny existensförståelse

Ny ekonomi

Ny ekonomi

Ny etik

Ny etik

Ny livstil

Ny livstil

Ny politik

Ny politik

Ny teknik

Ny teknik

Nätverket Framtidsrealisterna

Den som vill komma i kontakt med oss som grupp, kan vända sig till info@framtidsrealisterna.se
Nätverket är sedan 2013 vilande men vi läser och svarar på mail.