Optimum

Om miljön och människans möjligheter

optimum 1

Det finns, som vi ser det, inga bättre och säkrare vägar mot framtiden än de stigar som leder via mänskliga kontakter och samtal. Tankarna i den här boken är resultat av samtal som vi, författarna, fört sinsemellan och med vänner och bekanta. Om de känns angelägna är det vår förhoppning att du för dem vidare.

optimum 2

Folkbildningens väg innebär kunskap men också känsla, delaktighet, ansvar, fantasi och gestaltande förmåga. I medmänniskors klokskap och samgående finns, är vi övertygade om, den avgörande förutsättningen för att framtiden skall kunna räddas, åt oss själva och åt våra efterkommande. De som en gång i djupet av sitt inre upplevt villkoren för människans liv på Jorden inser vilka vägar som för framåt, och att ingen annan räddar framtiden åt dem. De medverkar själva till att forma den.

optimum 3

Nu kan du läsa hela boken gratis!

Ladda ner boken här!

Ny existensförståelse

Ny existensförståelse

Ny ekonomi

Ny ekonomi

Ny etik

Ny etik

Ny livstil

Ny livstil

Ny politik

Ny politik

Ny teknik

Ny teknik

Nätverket Framtidsrealisterna

Den som vill komma i kontakt med oss som grupp, kan vända sig till info@framtidsrealisterna.se
Nätverket är sedan 2013 vilande men vi läser och svarar på mail.