• Deltagarna

    Deltagarna

    Nätverkets aktuella sammansättning
Göran Bäckstrand

Göran Bäckstrand

Lidingö, har varit verksam som diplomat på UD, i Sekretariatet för framtidsstudier och i Röda korset i Stockholm och i Genève. Efter att ha fått ansvaret för det miljöärende, som ledde fram till 1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön, har han alltsedan dess i tal och skrift arbetat med miljöfrågor, konflikthantering och internationella relationer.

E-post

Håkan Gulliksson

Håkan Gulliksson

Umeå, civilingenjör, undervisar på Umeå universitet i ämnet medieteknik. Efter att i ett tiotal år ha jobbat mest med kurser om design av datorbaserade tjänster har detta arbete breddats till att inkludera kurser för tekniker runt hållbarhetsfrågor och design. Om vi vill ha ett hållbart samhälle och samtidigt förbättra vår livskvalitet står vi inför ett intressant designproblem.

E-post

Billy Larsson

Billy Larsson

Göteborg, är leg psykolog, leg psykoterapeut och fil dr i psykologi. Han har ett speciellt intresse för den psykologiska omställning som behövs för att människor ska vara beredda att ta sig an den utmaning som införandet av ett långsiktigt hållbart samhälle kräver.

E-post

Kerstin Lönngren

Kerstin Lönngren

Huddinge, är arkitekt och sedan 1970-talet intresserad av miljö och ekologiskt byggande. Hon är lokalt aktiv i Naturskyddsföreningen och i en påtryckningsgrupp av oroade far- och morföräldrar (www.grandpanthers.se) samt tidigare i JAK Medlemsbank (www.jak.se).

E-post

Kåre Olsson

Kåre Olsson

Skattungbyn, Orsa, är naturvetare - organisk kemist - och har arbetat med miljöfrågor sedan början av 1970-talet. Under 25 år ansvarade han för kursen "Resursbevarande försörjning" vid Folkhögskolan i Mora. Den kursen har sin grund i de frågeställningar som uppkommer, när man i vardagen försöker tillämpa insikter om miljöproblem och nödvändigheten av resurshushållning. Miljöhänsyn, lokal utveckling och social rättvisa är frågor som han har arbetat med i ideella organisationer.

E-post

Christina Ringsberg

Christina Ringsberg

Mölndal, konstnär, grafiker, medlem i KRO, Grafiska Sällskapet och Grafik i Väst. Varit mycket aktiv i antikärnkraftsrörelsen sedan 70-talet. Är fortfarande en absolut motståndare till en så farlig, omoralisk och odemokratisk energikälla. Sedan 70-talet stark förespråkare för ett resursbevarande lågenergisamhälle. Socialdemokrat med betoning på båda orden men röstar på Miljöpartiet i väntan på att socialdemokraterna tar Klimat, Miljö och Global jämlikhet på allvar. Många av hennes utställningar har haft titeln "Tillbaka till Naturen".

E-post

Emin Tengström

Emin Tengström

Göteborg, har varit gymnasielärare i humanistiska ämnen, och sedan docent i ett humanistiskt ämne vid Göteborgs Universitet. Under den tiden blev han engagerad i försök att utveckla tvärvetenskaplig undervisning och forskning vid detta universitet. På 1980-talet blev han professor i det nya ämnet humanekologi, först vid Chalmers Tekniska Högskola och sedan vid Göteborgs Universitet, och inriktade då sin forskning mot bilismen i både ett socialt och ett ekologiskt perspektiv. Han är författare till en rad böcker både inom ren vetenskap och inom samhällsdebatt.

E-post

BirGitta Tornérhielm

BirGitta Tornérhielm

Stockholm, är redaktör, formgivare, målare; har varit aktiv inom politiken och Alternativrörelsen, framför allt Framtiden i Våra Händer (www.framtiden.a.se) sedan slutet av 1970-talet.

E-post

Ny existensförståelse

Ny existensförståelse

Ny ekonomi

Ny ekonomi

Ny etik

Ny etik

Ny livstil

Ny livstil

Ny politik

Ny politik

Ny teknik

Ny teknik

Nätverket Framtidsrealisterna

Den som vill komma i kontakt med oss som grupp, kan vända sig till info@framtidsrealisterna.se
Nätverket är sedan 2013 vilande men vi läser och svarar på mail.